Om u goed te oriënteren op een toekomstige woning in Spanje, helpt het inzicht te hebben in de kosten bij aanschaf en bezit van een woning. Zo bedragen de kosten koper (k.k.) in ons werkgebied ongeveer 12% van het aankoopbedrag. Ook een overzicht van de kosten zodra u de woning bezit, helpt u in te schatten of het kopen van een woning haalbaar is of niet.

Met een aantal voorbeelden laten wij u zien hoe de kosten zijn opgebouwd, zodat u in detail weet waar u rekening mee moet houden.

Kosten bij de aankoop

Net als in Nederland en België kent Spanje de kosten koper (k.k.) bij de aanschaf van een woning. Deze zijn overigens niet in alle Spaanse landsdelen gelijk. In ons werkgebied bedragen de kosten koper ongeveer 12%. 

 Onderstaande voorbeelden geven hiervan een indicatie, de bedragen zijn niet exact. Er dient gecheckt te worden aan de hand van de valor referencia op grond waarvan de overdrachtsbelasting betaald dient te worden.

Aankoop € 300.000

Overdrachtsbelasting van 10%  € 30.000

Notaris en Registro kosten         €  1.600

Advocaatkosten                           €  2.420

Administratiekosten etc              €   500

Totaal                                            € 34.520 ( 11,5%)

Aankoop € 600.000

Overdrachtsbelasting van 10%       € 60.000

Notaris en Registro kosten              € 2.800

Advocaatkosten                                €  4.235

Administratiekosten etc.                  €   500

Totaal                                                 € 67.5350 (11,3%)

Aankoop € 1200.000

Overdrachtsbelasting van 10%       € 120.000

Extra belasting 1%                            € 12.000

Notaris en Registro kosten              €  6.000

Advocaatkosten                                €  9.075

Administratiekosten etc.a                €   500

Totaal                                                 € 147.575 (12,3%)

Kosten bij bezit

De bezitskosten van de woning verschillen. Bij een appartement heeft u te maken met servicekosten, bij een eigen villa dient u zelf het tuin- en zwembad-onderhoud te betalen. Zodra u besluit via Costa Select een woning te kopen, maken we een voor u specifieke kostenopsomming. Eventuele maandlasten van de financiering laten we hierbij buiten beschouwing.

Onderstaand een overzicht van de kosten waarmee u te maken kúnt krijgen.

Verzekering inboedel en opstal

Voor deze verzekering gaat men uit van de herbouwwaarde van de woning en het door u gewenste bedrag aan waarde van uw inboedel. Ter indicatie: ongeveer € 250 premie per jaar voor een appartement en € 500 per jaar voor een vrijstaande villa.

IBI (OZB- belasting)

Deze door de gemeente te innen onroerendgoedbelasting is gebaseerd is op een percentage van de catastrale waarde van het onroerend goed. De hoogte ervan is afhankelijk van de woning en de gemeente.

Basura (vuilnis)

Net als de Ibi betreft dit een gemeentelijke belasting die varieert van € 80 to € 150 afhankelijk van de gemeente waar het huis zich bevindt.

servicekosten

Wanneer u een appartement of een huis koopt in een urbanisatie, kunt u te maken krijgen met servicekosten. Dit is een maandelijkse bijdrage voor het onderhouden van de gemeenschappelijke onderdelen van de urbanisatie. De hoogte van de servicekosten loopt uiteen van € 50 tot ongeveer € 500 per maand (in zeer luxe oorden) en is afhankelijk van de verleende diensten en voorzieningen.

zwembadonderhoud

Indien u het onderhoud uitbesteedt, bent u ongeveer € 800 per jaar verschuldigd aan de ‘pool boy’. Daarvoor wordt uw zwembad in de zomer 2 x per week en in de overige maanden 1 x per week schoongemaakt en gecontroleerd op PH-waarde. Dit is inclusief materialen. Deze prijsindicatie is gebaseerd op een zwembad van 8 x 4 meter.

tuinonderhoud

Uiteraard zijn de kosten voor tuinonderhoud sterk afhankelijk van de grootte en de bewerkelijkheid van de tuin. Wij kunnen u helpen aan een betrouwbare en goede tuinman die zijn werk verricht voor € 12,50 per uur. Bij een onderhoudsvriendelijke tuin van ca. 800 m2 kunt u rekening houden met 6 tot 8 uur per maand.

property management

Tweewekelijkse controle van huis en installaties. Ook bij calamiteiten als storm, of hevige regen. Indicatie: €600 plus btw. Daarnaast schoonmaakservices, linnen-services, sleutelhouderschap etc. mogelijk

non-residentenbelasting

De Spaanse fiscus belast buitenlandse huizenbezitters met een soort ‘huurwaardeforfait’. Over 2% van de catastrale waarde (veel lager dan de marktwaarde) dient u 24% belasting te betalen. U heeft zelf de verplichting van aangifte. Om deze reden adviseren wij onze klanten altijd met een gestor te werken en problemen te voorkomen.

Nederlandstalige gestor

Een in Spanje gevestigd administratiekantoor, een zogenaamde gestor, kunt u inschakelen om de jaarlijkse belasting te laten betalen. Ook als u onenigheid heeft met een overheidsinstantie of nutsbedrijf kan een gestor u bijstaan. Voor €121 euro per jaar zorgen zij voor de hele administratie van de woning. Verhuurt u de woning, dan moet u ieder kwartaal een belastingopgave doen. De kosten van de gestor bedragen dan € 363 per jaar.

water, licht en gas

U betaalt voor water en licht en eventueel voor gas. De gaslevering is meestal eens per jaar als u een gastank heeft, of meerdere malen wanneer u een systeem met gasflessen heeft. Voor stroom geldt een dag- en nacht tarief.  

Door de hoge efficiency in Spanje is het gebruik van zonnepanelen of een warmtepomp aan te raden. Uiteraard kunnen we dit voor u regelen.

Koopt u met een hypotheek?

Dan dient u rekening te houden met extra kosten voor het afsluiten van de hypotheek en worden er ook notaris- en Registro kosten gemaakt om de hypotheekakte in te schrijven. Wij geven onze klanten altijd aan om uit te gaan van totale Kosten Koper van 13% als er met een Spaanse hypotheek gekocht wordt.